Fructopol logo

Materiały filtracyjne do owocówPrzygotowanie dobrej jakości produktów, takich jak napoje alkoholowe i bezalkoholowe, soki, desery owocowe i wielu innych, wymaga oddzielenia pulpy owocowej od soku. Jest to jeden z kluczowych etapów produkcji. Dzięki procesowi filtrowania sok pozbawiony jest zanieczyszczeń, resztek owocowej pulpy, a jego data przydatności do spożycia się wydłuża.

Ważnym aspektem korzystania z materiałów do filtrowania jest także usuwanie przy ich pomocy przetrwalników różnych patogenów, takich jak np. Alicyclobacillus, które stanowią poważny problem w produkcji soków. Bakterie te są odporne na typowe procesy pasteryzacji, a ich obecność w soku wpływa negatywnie na smak i zapach.

Wyróżnia się kilka metod filtrowania owoców i warzyw - dobierane są one do oczekiwane rezultaty oraz do owoców, z których pozyskuje się sok. Materiały filtrujące do soków dostępne w naszej ofercie gwarantują oczekiwany wynik oczyszczenia.

Materiały filtracyjne - rodzaje

Wyróżnia się różne materiały filtracyjne przeznaczone do owoców. Najpopularniejsze rozwiązania stosowane w przemyśle spożywczym, to:

  • Płyty filtracyjne - szeroko stosowane szczególnie w procesji produkcji różnych soków owocowych. Płyty usuwają cząsteczki pulpy owocowej, stabilizują mętność końcowego produktu. Dzięki płytom zrezygnować można z obróbki cieplnej. Jest to ekonomiczne, szeroko stosowane rozwiązanie.

  • Ziemie okrzemkowe do filtracji nanoszeniowej - ziemie okrzemkowe są produkowane z pokładów krzemionkowych, które są poddawane mieleniu i suszeniu. Podczas filtracji nanoszeniowej, nazywanej także filtracją wgłębną, części stałe i zanieczyszczenia zatrzymywane są wewnątrz ziemi okrzemkowej. Metoda ta cechuje się dużą wydajnością, doskonałą filtracją, czystością i bezpieczeństwem, może zostać użyta na dowolnym etapie produkcji.

  • Perlity do filtracji - w naszej ofercie znajduje się kilka różnych granulacji perlitów. Materiał ten pozyskiwany jest z krzemowych skał pochodzenia wulkanicznego, które poddawane są działaniu temperatury, przez co perlit zwiększą swoją objętość i zyskuje właściwości filtracyjne. Materiał ten używany jest do filtracji wstępnej lub do produktów, w których nie jest wymagana idealna klarowność.

 


Wróć do bloga